Många drömmer om att stycka av en bit mark och sedan bygga där Men det är en hel del tillstånd och papper som ska vara å sin plats innan detta kan sätta igång. Det kan till och med vara så att markbiten inte ens är lämplig att bygga på. Det behöver du ta reda på i förväg. Här ges info om vad Boverket, Lantmäteriet och Kommunen säger om saken.

Det finns hjälp att få med att stycka av tomt, om det skulle kännas svårt. Men ändå är det bra att veta hur processen oftast ser ut för att få koll på läget. För, om du har planer på att bygga något så måste du skaffa ett förhandsbesked för att se om det går, innan du styckar av tomten. Annars görs det hela i onödan.

Förhandsbesked enligt Boverket

När behöver du bygglov? När du har planer på att bygga något som kräver bygglov. Låter det krångligt? Det är det inte. Det gäller bara för dig att ha koll på vad som gäller i jus din kommun. Att skaffa ett förhandsbesked är ett enkelt sätt för dig att i ett tidigt skede få reda på om det du planerar att bygga ens är möjligt att ordna på den plats som du tänkt dig och på det sättet. Det är som en bekräftelse på dina planer helt enkelt. Boverket skriver på sin sajt att ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, och det lämpar sig perfekt för en plats som du tänkt stycka av. Gör det tydligt i sökningen för förhandsbeskedet bara.

Att stycka av tomt

Lantmäteriet kan man läsa om att stycka av tomt och vad det innebär. Kort sagt kan man förklara en avstyckning som att en bit mark skiljs från mark med en fastighet, antingen i syfte att säljas, eller att ägaren kanske vill skänka bort det till någon. Men en bit mark är inte mycket om man inte kan bygga där, så glöm inte förhandsbeskedet. Men sedan måste du också söka om bygglov.