Det finns en hel del saker att tänka på när det kommer till ens bostad, och något som många glömmer av att kontrollera är att se hur hög radonhalt man har i hemmet – något som är speciellt viktigt när man ska börja riva i väggar och golv i äldre hus!

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det 500 personer varje år som drabbas av lungcancer orsakade av radon och det utgör hela 15 procent av alla rapporterade fall av denna cancerform i landet. Så om du står inför en renovering och du vet med dig att ditt hem är byggt för länge sedan kan det vara en god idé att mäta radon och radonhalterna innan du börjar riva. Saken är nämligen att denna skadliga strålning ofta ligger latent och gör ingen skada förrän man börjar riva i materialen som inhyser den. Men självklart finns även andra orsaker och anledningar till att göra en mätning i hemmet – för om det finns radon i huset så är det risk att du utsätts för den och enligt Folkhälsomyndigheten så finns det en del faktorer som påverkar radonhalten inomhus i ett hus vilka är enligt följande:

  • Husets grund – är denna otät eller har sprickor finns risk att radonhaltig markluft läcker in i hemmet, likaså kan denna luft läcka in genom golvet, väggarna eller via rör- och ledningsgenomföringar.
  • Huset är byggt med blå lättbetong – är en betong som innehåller höga halter radon som ur den sipprar in i ens hem och påverkar radonhalten.
  • Dricksvattnet – radon kan även förekomma i vårt dricksvatten och denna avger sedan radon till luften hemma.
  • Ventilation – effektiv ventilation i hemmet påverkar, har man sämre ventilation kan man förvänta sig en högre radonhalt till exempel.

Så hur farligt är radon då?

Något som Boverket skriver i sin guide om allt som har med radon att göra så är den absolut största faran med radon att det leder till att man drabbas av lungcancer. Dock är risken inte lika stor som när man exempelvis röker men om man både röker och bor i ett radoninfekterat hem så är riskerna högre. Farligast, och mest läskiga, med radonet är dock att effekten av att man utsatts för radon inte syns med en gång. Konsekvenserna av höga radonhalter visar sig långt senare och upp mot 15 till 20 efter att man utsatts för strålningen. Likaså är radonen både doftfritt och osynligt så det är inget man märker att man utsätts för – och därför är det bra att man gör en mätning och sedan radonsanerar för att undvika framtida problem.