Har du gjort en radonmätning hemma och nu undrar över hur farligt radon egentligen är? Svart på den frågan är enkelt. Radon är väldigt farligt och har du radon hemma gör du bäst i att radonsanera.

”Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. Om man sänker radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.” läs mer.

Om du har radon i hemmet bör du kontakta en expert och radonsanera om du inte vill råka åt för de hälsorisker som radonet medför. Som citatet ovan berättar så är radon ensam orsak till hela 500 fall av lungcancer per år i Sverige, och det tråkigaste med detta är att man skulle kunna ha undvikt cancern – om man vetat att man hade radon hemma. Så hur ska man då göra för att kolla så man inte har radon hemma eller på jobbet? Det enklaste är att göra en radonmätning, och det kan man göra antingen genom att köpa en egen mätare eller genom att ta in ett företag som gör mätningen åt en. Vilken metod som är den bästa för mätning har experterna koll på, och oavsett om du ska göra mätningen själ eller inte så är det värt att alltid kolla med en expert på området först.

Så gör du om du har radon

Om du har radonhalter i hemmet som övergår de normala värdena bör du radonsanera. Det gör du genom att kontakta en firma och är inget du gör själv. Om du inte har möjlighet att sanera bör du flytta, för bor man långt tid i hem med höga radonhalter ökar chansen som sagt för cancer – men denna utvecklas dock inte förr än upp till 15 år efter att du utsatts för strålningen.