Det är bättre att arbeta förebyggande när det kommer till inbrott än efter att de har skett. Säkerhetsdörrar är ett bra skydd och något som kan öka tryggheten för boende i lägenheter. Eftersom en lägenhetsdörr oftast är enda vägen in har en säkerhetsdörr stor betydelse.

Att drabbas av inbrott är långt ifrån angenämt. En påhälsning av tjuven kan få förödande konsekvenser. Därför är det en stor fördel att installera säkerhetsdörrar. Att en hyresvärd byter ut alla dörrar i ett lägenhetshus till säkerhetsdörrar har alla hyresgäster glädje av. Det är viktigt att kunna känna trygghet i bostaden och att ha en säkerhetsdörr kan öka den tryggheten. Ett tips är att gå in på www.prodoor.se och kolla in deras säkerhetsdörrar. Deras säkerhetsdörrar uppfyller kraven som krävs för att klassas som bra och kvalitativa säkerhetsdörrar. Förutom att en säkerhetsdörr skyddar mot inbrott är det även bra ur brandsäkerhetssynpunkt. Det kan helt klart vara värt den extra höjningen på hyran som en hyresvärd kan lägga på för installationen av en säkerhetsdörr.

“Det gäller nämligen att ha ordentliga lås för både fönster och dörrar.” Läs mer här

Undvik inbrott

Att ha en säkerhetsdörr är väldigt bra skydd mot brand och inbrott. För att minska risken ännu mer för att inte drabbas av ett inbrott finns det andra bra åtgärder att vidta. Om du ska resa bort är det bra att lämna på någon form av belysning på eller koppla lampor till en timer. Att sätta en radio i en timer är också bra för att ge skenet av att någon är hemma.